Hakkımızda

Hakkımızda

Hakkımızda

Biz; Fussilet 33 Ayeti öncülüğünde " Allah'a çağıran ,dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve ben müslümanlardanım diyen güzel mü'minlerden" olma gayreti icerisinde olanlardanız.

"Yarınlar yorgun olanların değil rahatından vazgeçenlerin olacaktır "düsturu ile KEVSER ZIRIH hocamızın öncülüğünde rızasını kazanmak için ALLAH'A  (c.c) hizmet etme gayretinde olanlarız.

ÜMMET ŞUURU sloganımızdır. Şucu bucu değiliz. SADECE MÜSLÜMANLARDANIZ.

Maksadımız Allah'ın dininin yayılması ve insanlığın huzura kavuşmasıdır..

Güzal Ahlâklı ve huzurlu bireyler huzurlu bir toplumu oluşturur.Güzel ahlâklı ve huzurlu bireylerden medeni toplum Oluşur. Güzel Ahlâklı Muttaki kullar olabilmek ve  böyle gençlerin yetişmesine vesile olmak hedefimizdir.

Ashab-ı Suffa olarak ilme gönül vermiş ilim talebelerine hizmet veriyoruz.Tefsir, hadis, akaid, fikıh, sarf, nahiv, hafızlık ve muttaki kimselerle arkadaşlıklar kurmak için haydi Ashab-ı Suffaya.

 

ALLAH (C.C) YOLUMUZU ve YOLUNUZU BEREKETLİ HAYRIMIZI VE HAYRINIZI MAKBUL KILSIN.

 AMİN.

 

 

 

ASHAB-I SUFFA İSLAMİ İLİMLER MEDRESESİ