SUFFADER BAĞIŞ

SUFFADER BAĞIŞ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Tüm Hamdler âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah'adırSalât ve Selâm Efendimiz ﷺ’in üzerine olsun. Yine Salât ve Selâm Efendimiz’in kıymetli Âline ve Ashabına olsun. 

Yıllar önce Yüce Rabbimizin rızasını kazanmak için sabır ve tevekkül ile çıktığımız bu kutlu yolda Allah’a ﷻ  hamd olsun ki emin adımlar ile istikamet üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Azığımız Sabır, Tevekkül ve samimiyettir. Çalışmalarımız Allah’ın ﷻ rızasını elde etmek içindir.  

Yıllardır tamamı ücretsiz devam eden hizmetimizin daha nice nesillere aktarıla aktarıla devam edebilmesi için siz kıymetli mü’minlerin de desteğini bekliyoruz. Uzun yıllardır Medresemizden yüzlerce talebe eğitim almıştır. Halen de almaktadır. Derslerimize katılan talebelerimize imkânlarımız ölçüsünce kitaplar hediye ediyor yine imkânımız ölçüsünce burs desteğinde bulunmaya çalışıyoruz. Medresemiz bünyesinde yetişen yardımcı hocalarımızın tamamı alanında uzman birer eğitimci olmuştur. Ve hiçbir ücret talep etmeden Allah c.c için talebe yetiştirmeye devam etmektedirler.  

Şu bir hakikattir ki Hak Batıl mücadelesi kıyamete kadar devam edecektir. Bu mücadelede bizim safımız Hak’tan yanadır. Etimizle kemiğimizle bu yolda hizmete kendimizi adadık. 

Bu mücadelede siz kıymetli mü’minlerin duası ve gücünüz yettiğince maddi destekleriyle daha da güzel çalışmalar yapmak niyetindeyiz. 

Bugüne kadar yüzlerce talebeye İslâmi İlimler Eğitimini ücretsiz olarak istifadelerine sunduk, hanım hocalar yetiştirdik yetiştirmeye de devam edeceğiz inşaallah. Bu eğitimleri bir hizmet binası çatısı altında yapmak hedefimiz ve duamızdır. Önce Yüce Rabbimizin sonra sizlerin de desteği ile tamamı ücretsiz olan bu eğitimlerimize bir hizmet binasında devam etmek istiyoruz. 

Yıllardır Rabbimize tevekkül ederek ve tembellik etmeden gece gündüz durmadan çalışıp gayret ederek çıktığımız bu yolda Rabbimizin bize lütûf ve ikramlarıyla çalışmalarımızı yürüttük.  

“Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında yüz tanenin bulunduğu yedi adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir, Allah (zât ve sıfatlarında) sınırsızdır, her şeyi bilmektedir.” (Bakara, 261)

“Sadaka vermekle mal eksilmez. Allah Teâlâ affeden kulunun değerini artırır. Allah rızâsı için alçak gönüllü olanı Allah yüceltir.” (Müslim, Birr 69) 

Biz Müslümanlar olarak Yüce Rabbimizin ve Efendimiz’in ﷺ beyanıyla biliyoruz ki infak ettiğimiz bizimdir. Verdiğimiz bizimdir, verilen Rabbimizdir. Bu sebeple O’na yakışır bir niyetle vermeliyiz. Zira yine biliyoruz ki Allah’a ulaşan verdiklerimiz değil niyetlerimizdir. Samimi bir niyet ile verilen az bir miktar dahi kurtuluşa sebep olabilir. Sadakalar maddi manevi sıkıntılardan kurtuluş biletleridir ki bu sadakalara verilenden önce verenin kendisinin ihtiyacı vardır. Rabbimiz bizden başa kakarak değil gönül alarak vermemizi ister. 

Yüce Rabbimiz Buyuruyor ki: 

“Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının arkasından başa kakıp incitmeyenler için rablerinin katında özel karşılık vardır. Artık onlar için korku yoktur, onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. İyi sayılan bir söz ve bir bağışlama, arkasından eziyet gelen bir sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, halîmdir. Ey iman edenler! Allah’a ve âhiret gününe inanmadığı halde malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve incitmek suretiyle boşa çıkarmayın. O kimsenin misali, üzerinde toprak bulunan düzgün ve yalçın bir kayadır; kayanın üzerine şiddetli bir yağmur yağmış, onu çıplak halde bırakmıştır. Bu gibilerin kazandıkları hiçbir şeyden istifadeleri olmaz ve Allah, inkârcı topluluğa hidayet vermez.” (Bakara, 262-264) 

Allah ﷻ için verilen her sadaka gönüllere ferahlıktır. İnfak etme fıtrî bir ihtiyaçtır. Allah için sadaka vermek kişinin önce kendisine şifa sebebi olur. Her insan verir fakat Mü’min verişi farklıdır. Mü’min gizliden verir açıktan verir, niyeti Allah’ın rızasıdır iyisinden verir, miktarı az da olsa samimiyet ve güleryüzle verir. Verdiğinin kaybolmadığını bilir kat kat geri geleceğini bilir. Bu geri gelişin dünyada hemen olabileceği gibi ahirette de olacağını bilir. 

Hep almaya odaklı nesiller helâke giden nesillerdir. Vermeye odaklı nesiller sağlıklı nesilleri oluşturur. 

Tamamı resmî olan ilmî eğitim ve yardım çalışmalarımızda sizlerin de desteklerinizi bekliyoruz. 

Haydi sadaka ile belaları defetmeye, haydi sıkıntı ve problemleri aşmak için infak etmeye, haydi Allah rızası için ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye. Haydi düğümlenmiş çözülemeyecek gibi gözüken işlerimizin çözülmesi için sadakalar ile Allah’a yönelmeye. 

Haydi ilim talebelerine destek olmaya. Sapkınlığın zirveye ulaştığı bu çağda Hak Batıl mücadelesinde yerini almaya. Hak Batıl mücadelesinde Hak’ka destek olmaya. 

Haydi Allah rızası için yola çıkmış samimi mü’minlerin eğitim göreceği ehli sünnet akidesine sahip nesillerin yetişeceği medrese binasının hizmete geçebilmesi için az çok demeden yardıma. Haydi istikamet üzere bir nesil yetiştirecek sapasağlam annelerin çoğalması için Hak Batıl mücadelesinde sen de yerini almaya. 

Efendimiz ﷺ buyurdular ki: "Hayra vesile olan yapan gibidir." (Tirmizi, İlm, 14) 

Haydi her türlü sapkınlığın kol gezdiği bu çağda istikamet üzere ahlâklı hanımefendilerin yetişmesine katkıda bulunmaya hayra vesile olmaya. Bu mücadelede yapabileceğin şeylerden birisi de Allah’ın dini için çalışanlara destek olmaktır. 

Yüce Rabbimiz buyuruyor ki: 

“Ey iman edenler! Eğer siz, Allah’a (Allah’ın dinine) yardım ederseniz, (yaşar ve yaşatırsanız) O da size yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz.” (Muhammed, 7) 

Şunu bilelim ki Biz Allah’ın dinine (yayılmasına) yardım edersek Allah c.c da bize yardım eder. Ve ayakların kayacağı günde ayaklarımızı kaydırmaz. Yapacağımız yardımlar ve vereceğimiz sadakaların kazancı sadece dünyaya ait değildir. Allah c.c için infak etmek Cennete götüren bir ameldir. Sadakalar Sahibini cennete taşır. 

Allah için infak etmek 

Mü'min için kurtuluş demek

Samimi niyetle Allah için vermek

Cennete götüren bir binek.

 

Rabbimize Hizmet için çıktığımız bu yolda Rabbimizin lütfû ile sahip olduğumuz imkânlarımızı siz mü’min kardeşlerimizin destekleriyle genişletmek istiyoruz. 

 

Yardım ve destekleriniz için: 

Hesap No: TR65 0001 2009 7540 0016 0000 70 

Hesap İsmi: Ashabı suffa İslami ilim ve hizmet derneği 

 

Kevser Zırıh  

Suffader Yönetim