GÖK GÜRÜLTÜSÜ DUYULDUĞUNDA OKUNACAK DUALAR

GÖK GÜRÜLTÜSÜ DUYULDUĞUNDA OKUNACAK DUALAR

Ömer b. Hattâb'dan (r.a) rivayet edildiğine göre Resûlullah (ﷺ) gök gürültüsü ve şimşek parıltısı gördüğünde şöyle dua ederdi: 

 

اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعدابك و عافنا قبل ذلك

Allâhümme lâ taktülnâ bıgadabike velâ tühliknâ bi azâbike ve åfinâ kable zâlike.

 

"Allahim bizi gazabınla öldürme ve azabınla bizleri yok etme bize her zaman afiyetler ver veya böyle bir afetle değil de tabii ölümle bizi öldür."

İmam Mâlik'in (r.ah) Muvatta adlı eserinde zikrettiğine göre Abdullah b.Zübeyr (r.a) gök gürültüsü işittiği zaman konuşmasını keser ve şöyle derdi: "Gök gürültüsünün Allah'ı hamdederek ve meleklerinden Allah'tan korkarak tesbih ettikleri Allah (cc) bütün noksanlıklardan münezzehtir."

 

İmam Şâfiî'nin (rh.a) Ümm adlı eserinde sahih isnatlarla zikrettiğine göre, tabiinin büyüklerinden Tâvûs b. Keysân (rh.a) gök gürültüsünü işittiği zaman

"O'nu (c.c) tesbih edenleri ben de tesbih ederim" derdi. Tâvûs (r.ha) bu sözüyle

Allah Teâlâ'nın şu ayet-i kerimesine işaret etmişti:

 

"ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته"

 

yüsebbihurradü bihamdihi velmelaiketü min hiyfetih

 

"Gök gürültüsü Allah'ı hamd ile tesbih eder. Melekler de O'nun heybetinden dolayı tesbih ederler."  (Ra'd 13) 

 

İbn Abbâs'tan (r.a) rivayetle anlatılmıştır: "Bir yolculuktaydık ve Hz. Ömer de (r.a) yanımızdaydı. Birden şimşekler çaktı, gök gürültüleri kopmaya başladı ve tepemizden aşağıya dolu yağdı. Bunun üzerine Ka'b (r.a) bize,

- Herkim gök gürültüsünü işittiği zaman, üç defa

 

سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته

 

sübhane men yüsebbihurradü bihamdihi vel melaiketü min hiyfetih

 

"Ben Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzih ederim ki, gök gürültüsü Allah'ı hamd ile tesbih eder, melekler de O'nun heybetinden dolayı tesbih ederler." (Ra'd, 13) derse, gök gürültüsünden korkmaz. Biz de onun dediği gibi yaptık ve gerçekten üzerimizdeki korku hali gitti."

 

 

Kaynak :El Ezkar (İmam Nevevi rh.a)

 

Ashab-ı Suffa Medresesi