ACİL DUA ÇAĞRISIDIR

ACİL DUA ÇAĞRISIDIR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Acil Dua Çağrısıdır 


 "Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz."  (Â'li İmran, 139) 

“ Kullarım, sana benden sorarlarsa: Ben (onlara) yakınım. Dua eden, bana dua ettiği zaman onun duasına karşılık veririm. O hâlde onlar da bana karşılık versin (benim çağrıma uysun)lar, bana inansınlar ki, doğru yolu bulmuş olalar.”  (Bakara, 186)


Gazze'deki Kardeşlerimiz için Nasıl Dua Edelim? 
 
Sizin için bu duaları derledik.

İyi biliniz ki Dua Ancak Kalplerden dile dökülürse makbuldûr.

*Duanın kabûlünü samimi kelimeler tetikler.

*Mümkünse abdestli olalım

*Duaya Salevât  ve istiğfar ile başlayalım.

*Nafile namaz kılıp Allah'a c.c secdeye kapanalım

*Mümkünse Teheccüde kalkalım duanın makbûl olduğu saatlerde duayı artıralım. Seher vakitlerinde uyanık olalım.

*AmenerRasûlü'yü dilimizden düşürmeyelim. (Bakara son iki ayeti)

*Rabbena efriğ aleyna sabran... duasına  devam edelim.  (Bakara, 250)

*Hasbünallahu ve ni’mel vekîl (Â'li İmran, 173) zikrine devam edelim.

*Yunus A.s'ın istiğfarına devam edelim
Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn. (Enbiya, 87)

Peygamber Efendimiz  ﷺ  Yunus Peygamberin a.s balığın karnında yaptığı dua ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur: “Balık sahibi (Yûnus’)un, balığın karnındaki duası; lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn (Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur, Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, gerçekten ben zalimlerden oldum.) Bu dua ile dua eden hiçbir müslüman yoktur ki Allah onun isteğini bu dua sebebiyle kabul etmiş olmasın.” (Hâkim, De’avât, No: 1862–1863) “ 

*Fetih sûresini tefekkür ile zafer niyetine okuyalım.

*Yasin-i şerifi siyonist katillerin gözlerinin kör olması niyeti ile okuyalım

*Esmaûl Hüsna ile Rabbimize yalvaralım.

Ya Tevvab
Ya Afüvv 
Ya Selâm
Ya Aziyz
Ya Cebbar
Ya Gahhâr
Ya Fettah
Ya Muźill
Ya Semî
Ya Hafiyž
Ya Müntagiym
Ya Sabur

Bu Esmalar ile Rabbimize iltica edelim.
Esmaûl Hüsna'dan  diğer isimleri ile de Rabbimize samimi ve güzel kelimeler ile yalvaralım.

*Dilimizden istiğfarı düşürmeyelim.

*Duamızı gözyaşımızla arşa yükseltelim.

*Hesap günü şuuruyla hareket edelim. Mes'ul olduğumuzu unutmayalım.

*Dualarımızı sadaka ile destekleyelim. Zira sadaka duanın makbûl olmasına sebeptir. Az çok demeden verelim. Allah'a c.c ulaşan miktarlar değildir. samimi niyetlerimizdir.

Kevser Zırıh 

https://www.suffader.org.tr
ashabisuffamedresesi.com